Neubau Landkreis Göttingen
Neubau Landkreis Göttingen
Neubau Landkreis Göttingen
Neubau Landkreis Göttingen
Neubau Landkreis Göttingen
Neubau Landkreis Göttingen
Info

Wettbewerb Neubau Verwaltungsgebäude Landkreis Göttingen 2017

Fertigstellung
2017
Leistung
Wettbewerbsbeitrag